Grunden i Curmans Gestalt AB utgörs av de 30 år som Mikael Curman och Barbro Curman byggde upp företaget i en nära, livgivande och meningsfull gemenskap. Mikael lämnade jordelivet 2012. Han var in i det sista mycket medveten, fylld av kärlek och humor och tacksam över det liv han haft. I denna anda har länken fortsatt på ett själsligt plan i ett nära samarbete mellan dimensionerna.

Om Barbro Curman

Jag fortsätter Curmans Gestalt AB genom att föra samman de senaste tolv åren av intensiva inre själsresor till en helhet med alla mina år som gestaltterapeut, organisationskonsult och utbildare. I dessa inre resor finns en speciell gemenskap i själen mellan Mikael och mig. Det har krävt en del men gett mångfalt tillbaka i form av livsmening, harmoni och kärlek. Helt nya perspektiv har gett mig en djupare förståelse för själens resa och vilka möjligheter det skapar för oss som människor.

Utbildning och erfarenhet

  • Leg psykolog spec. klin.
  • Dipl. Gestaltterapeut certifierad av UKCP (United Kingdoms Council for Psychotherapy)
  • Par- och familjeterapeut
  • Organisationskonsult med specialisering inom utbildning- och organisationsutveckling, ledar- och teamutveckling, konflikthantering m.m.

Jag var en av dem som tog Gestalt till Sverige och grundade Gestalt Akademin i Skandinavien 1976. Alltsedan dess har har jag varit med om att starta och driva flera verksamheter där denna metodik tillämpats bland annat för personlig utveckling och inom organisation och ledarskap.