Soul Journeying

Som jag ser det har varje människa en Gudagnista, en Gudomlig del inom sig. Som själar kommer vi till Jorden för att utvecklas och mogna. Vi behöver flera liv här och på andra platser i Universum, för att få kontakt med och slutligen bli ett med vår Gudomliga del. I vår Gudomliga del är mänskligheten en och samma Ande, medan vi som själar är individuella. Själens resa handlar om att gradvis expandera vårt medvetande, så att vi får tillgång till att medvetet uppleva vår egen Gudomliga del och att allt är ett

Discover your unique Tone

For information in Swedish/ För information på Svenska – click here.

Varje själ är unik och har sin speciella ton eller essens. När vi är nära den egna tonen, upplever vi en särskild lätthet och glädje och lusten att utforska mer uppstår. I perioder, när vi av olika skäl kommit för långt ifrån, börjar vi tappa livslusten, blir stressade eller stänger av kropp och sinnen för att klara oss.  När vi vågar ta fatt i en sådan situation, inleder vi vägen till att komma närmare oss själva. Det existentiella perspektivet sätter in våra liv i ett större sammanhang, där även motgångar och svårigheter blir till en del av livets mening.

Utforska ger mening för livet

Gestaltterapi som metod arbetar med själva nuet som grund, baserat på sinnena och kroppsförnimmelser. Det gör den till en trygg metod även när man vidgar perspektiven. Likaså utgår vi alltid från det gemensamma energifält, som uppstår mellan människor. Vi lär känna oss själva i relation till andra genom att utforska detta fält. Denna förståelse kan tillämpas i livets olika sammanhang både privat och i arbetslivet.

Jag erbjuder

  • Personlig och själslig utveckling för individer, par och mindre grupper
  • Föredrag & Workshops om själens resa 
  • Individuell ledarutveckling

Curmans English Titles


Att färdas i själen

Som jag ser det har varje människa en Gudagnista, en Gudomlig del inom sig. Som själar kommer vi till Jorden för att utvecklas och mogna. Vi behöver flera liv här och på andra platser i Universum, för att få kontakt med och slutligen bli ett med vår Gudomliga del. I vår Gudomliga del är mänskligheten en och samma Ande, medan vi som själar är individuella. Själens resa handlar om att gradvis expandera vårt medvetande, så att vi får tillgång till att medvetet uppleva vår egen Gudomliga del och att allt är ett

 

Upptäck din unika ton

For information in Swedish/ För information på Svenska – click here.

Varje själ är unik och har sin speciella ton eller essens. När vi är nära den egna tonen, upplever vi en särskild lätthet och glädje och lusten att utforska mer uppstår. I perioder, när vi av olika skäl kommit för långt ifrån, börjar vi tappa livslusten, blir stressade eller stänger av kropp och sinnen för att klara oss.  När vi vågar ta fatt i en sådan situation, inleder vi vägen till att komma närmare oss själva. Det existentiella perspektivet sätter in våra liv i ett större sammanhang, där även motgångar och svårigheter blir till en del av livets mening.

Utforska ger mening för livet

Gestaltterapi som metod arbetar med själva nuet som grund, baserat på sinnena och kroppsförnimmelser. Det gör den till en trygg metod även när man vidgar perspektiven. Likaså utgår vi alltid från det gemensamma energifält, som uppstår mellan människor. Vi lär känna oss själva i relation till andra genom att utforska detta fält. Denna förståelse kan tillämpas i livets olika sammanhang både privat och i arbetslivet.

Jag erbjuder

  • Personlig och själslig utveckling för individer, par och mindre grupper
  • Föredrag & Workshops om själens resa 
  • Individuell ledarutveckling

Curmans Svenska Titlar