Upptäck din unika ton

Varje själ är unik och har sin speciella ton eller essens. När vi är nära den egna tonen, upplever vi en särskild lätthet och glädje och lusten att utforska mer uppstår. I perioder, när vi av olika skäl kommit för långt ifrån, börjar vi tappa livslusten, blir stressade eller stänger av kropp och sinnen för att klara oss.  När vi vågar ta fatt i en sådan situation, inleder vi vägen till att komma närmare oss själva. Det existentiella perspektivet sätter in våra liv i ett större sammanhang, där även motgångar och svårigheter blir till en del av livets mening.

 

Utforska ger mening för livet

Gestaltterapi som metod arbetar med själva nuet som grund, baserat på sinnena och kroppsförnimmelser. Det gör den till en trygg metod även när man vidgar perspektiven. Likaså utgår vi alltid från det gemensamma energifält, som uppstår mellan människor. Vi lär känna oss själva i relation till andra genom att utforska detta fält. Denna förståelse kan tillämpas i livets olika sammanhang både privat och i arbetslivet.

 

Jag erbjuder

  • Personlig utveckling med existentiell inriktning för individer, par och mindre grupper
  • Föredrag kopplat till mina böcker Tillitens Makt (2008), Head in Heaven (2011) och Kärlek bortom döden (2016)
  • Organisationsarbete, ledarutveckling och utbildning