Liten Grupp Session

Mikael och jag arbetade under många år med gestaltterapi i grupp.  Det var en utbredd och mycket verksam terapi där själva miljön som skapades var en del av helandet. En viktig del var att konkret uppleva att man inte var ensam om att möta svårigheter i livet. Under kärleksfull ledning kan andra i gruppen bli värdefulla speglar.

I min praktik i dag gör jag inte längre den formen av gruppterapi. Det finns kollegor som har fortsatt traditionen. Under rubriken ”liten grupp session” tänker jag mig i stället att skapa en miljö för att under lugna former utbyta erfarenheter kring att färdas i själen. Jag har erbjudit detta vid några tillfällen i samband med föredrag som en fördjupning. Men i övrigt är denna form av session under utarbetande.

Under sex veckor i maj-juni 2019 kommer jag att med nära kollegor inom detta fält att befinna mig på Mallorca. Syftet med resan är just att ägna oss åt metodutveckling för mindre grupper och seminarier vad gäller själens resa.  Vi har en gemensam grund och samtidigt har vi utvecklat olika kompetenser inom detta område. Återkommer därför med erbjudanden längre fram.