Om Curmans

Om Curmans

 

Curmans Inspiration har sina rötter i det företag som Mikael och Barbro Curman under 30 år byggde upp under sitt gemensamma liv som par i privatlivet och samtidigt kollegor. Vi förenades i en stark tro på nödvändigheten av att skapa meningsfulla, autentiska möten mellan människor vare sig det gällde privatlivet eller arbetslivet.

Kraften kom från vår egen nära och livgivande gemenskap. Mikael lämnade jordelivet 2012. Han var in i det sista mycket medveten, fylld av kärlek och humor och tacksam över det liv han haft. I denna anda har länken fortsatt på ett själsligt plan i ett nära samarbete mellan dimensionerna.

 

Om  Barbro Curman

Genom Curmans Inspiration för jag samman de senaste femton årens intensiva själsresor till en helhet med alla mina år som gestaltterapeut, organisationskonsult och utbildare. I dessa inre resor finns en speciell gemenskap i själen mellan Mikael och mig. Det har krävt en del men gett mångfalt tillbaka i form av livsmening, harmoni och kärlek. Helt nya perspektiv har gett mig en djupare förståelse för själens resa och vilka möjligheter det skapar för oss som människor.

I själens resa finns inga genvägar.  När vi väljer att gradvis följa själens längtan att få komma hem, innebär det att möta oss själva i alla våra delar, även sådant som vi har valt att stoppa undan för att det var för svårt. Samtidigt blir vi omslutna av en kärlek som övervinner allt och som skapar mening och glädje. Vi får möjligheten att vidga vår värld och få tillgång till andra dimensioner. I sin tur ger det inspiration och näring till det liv vi lever på Jorden.

Det är med glädje jag nu genom Curmans Inspiration erbjuder mig och mina samlade erfarenheter till de personer, som känner en längtan att inleda en själslig upptäcktsresa eller fördjupa en redan påbörjad sådan. Det är ett existentiellt val som påverkar det dagliga livet allt mer efter hand och på många plan.  En kris i livet utgör ofta starten på själens resa och handlar nästan alltid om att våga vara trogen den egna rösten längst in. Det är där och då som vi behöver stöd i att våga möta oss själva och ta ett steg bortom det invanda och bekväma.

I mina böcker har jag beskrivit hur själens väg har påverkat mitt vardagsliv och min fysiska kropp. Att välja att gradvis identifiera sig med själen har stora konsekvenser. Jag har tagit emot hjälp längs vägen och vet därför inifrån hur välgörande och ibland avgörande det kan vara. Mina erfarenheter kan jag nu omvandla till att ge stöd till andra. Mina många år som terapeut är en källa som skapar trygghet.

 

Utbildning och erfarenhet

  • Leg psykolog spec klin.
  • Gestaltterapeut certifierad av UKCP (United Kingdom Council for Psyhotherapy) – idag ej aktiv medlem.
  • Par – och familjeterapeut
  • Organisationskonsult med gestaltmetodiken som grund tillämpad inom utbildning, förändringsprocesser, ledar- och teamutveckling, konflikthantering mm