Par Session

Mikael och jag arbetade som parterapeuter i trettio år tillsammans. Läs mer Om Curmans och Om Gestalt. Vi fann båda att det var det mest meningsfulla av allt vi gjorde. Ett kärlekspar, som förmår hålla sin kärlek levande och sund, påverkar alla omkring sig på ett kraftfullt sätt inte bara i familjelivet utan även i arbetsliv och samhälle. Tyvärr blir påverkan lika stark åt andra hållet, när man har tappat bort varandra på olika sätt.

I min praktik idag har jag med mig allt vi utvecklade som parterapeuter tillsammans. Efter alla år kan jag förnimma vad Mikael skulle ha sagt och visat i olika lägen och ofta märker jag hans närvaro i stunden. Det gör att jag har utvecklat en bredd i att kunna leva mig in i olika perspektiv. Det är denna ömsesidiga inlevelse som är en nyckel för att kunna skapa en långvarig sund parrelation.

Par tar oftast kontakt för att de befinner sig i en mer eller mindre akut situation. Den behöver självklart vara första fokus, men denna situation är samtidigt ett exempel på hur deras relation är uppbyggd vad gäller kommunikation, struktur och individuella behov och sårbarheter. Detta arbetar vi med som ett sätt för dem att senare kunna möta nya svårigheter med större medvetenhet.  Med åren arbetar jag allt mer med att var och en blir medveten om sitt sätt att se på livet bortom vardagen. Märkligt nog lever många par tillsammans utan att ha talat om detta. Avgörande för en långsiktigt hållbar levande relation.

Jag arbetar oftast 2 hela timmar med ett par. Den tiden behövs för att båda ska få plats att komma till tals och för bearbetningen. Vi börjar med ett första sådant tillfälle och gör sedan upp steg för steg hur vi ska mötas. Under arbetets gång händer det att jag möter individerna i paret var för sig vid ett till två tillfällen för att sedan med dessa erfarenheter med sig mötas båda med mig på nytt. Allt sådant gör vi upp tillsammans.

Kostnad för parterapin gör vi upp före första tillfället. Välkommen med er förfrågan.