Individuell Session

Jag har arbetat med individualterapi på gestaltterapeutisk grund i mer än fyrtio år. Läs mer på Om Curmans och Om Gestalt. Utöver samtal innebär det att utgå från nuet genom att medvetandegöra signalerna från kropp och sinnen. Förändring kan endast ske i nuet. Fokus ligger på att hjälpa klienten att göra medvetna val i sitt liv och kunna ta ansvar för dessa val. En av rötterna till Gestalt är zenbuddhismen bland annat i sin syn på hur förändring går till dvs att omfatta det som faktiskt är och ta steg därifrån. Med denna grund är steget inte långt för den som önskar gå vidare från personlig till själslig utveckling. Allt hänger ju samman.

Så här i senare delen av mitt yrkesliv har jag valt att trappa ner vad gäller omfattning av min praktik. Klienter som tar kontakt med mig har oftast kommit per rekommendation. Redan här finns ett val av arbetssätt och inriktning. Jag arbetar i allt högre grad med dem som vill fördjupa sitt existentiella fokus. Vid första tillfället stämmer vi av om det personen vill ha hjälp är i linje med vad jag kan bidra med.  Det handlar även om att finna fram till om tid och plats för att mötas stämmer mellan oss.

Om jag av olika skäl inte har möjlighet att ta emot en klient, så rekommenderar jag en kollega. Det är inte vem som helst utan dem jag rekommenderar känner jag sedan många år, vet hur de arbetar och att klienten är i goda händer.

Jag arbetar oftast 90 min per tillfälle. Kostnad gör vi upp före första tillfället. Varmt välkommen med din förfrågan.