Äntligen Mogen, Mikael Curman, 2011

[issuu width=700 height=440 embedBackground=%23000000 shareMenuEnabled=false showHtmlLink=false printButtonEnabled=false shareButtonEnabled=false searchButtonEnabled=false backgroundColor=%23222222 documentId=121104190735-1beb68b50dc44962a126d3ed863c1543 name=9789186613068 username=lightspira tag=curman unit=px v=2]

När MER blir fel, måste vi göra något annat, utan att vi riktigt vet vad. Just denna situation, att något känns fel men man vet inte riktigt vad, är vad som driver människor till terapi. Och det är inte terapeutens uppgift att säga hur klienterna bör leva sina liv, utan att hjälpa dem att själva i sin brottning med livet hitta fram till hur de vill leva. Som gestaltterapeut har Mikael alltså praktiserat ett antal verktyg att utveckla en medveten närvaro i själva sökandet efter ett önskvärt växelspel med sin omvärld. Samma verktyg och förhållningssätt är i hög grad behjälpliga, när vi skall utveckla nya, hållbara samspelsmönster i världen och rita nya kartor, som stämmer bättre överens med dagens terräng. På så sätt har Mikael Curman i denna bok förenat sina båda arbetsfält.

– ÄNTLIGEN är tiden MOGEN för den omställning som behövts sedan länge.
– ÄNTLIGEN börjar världen bli MOGEN att ta ett gemensamt ansvar för vår gemensamma jord och för den globalisering som pågår sedan länge.
– ÄNTLIGEN är vi MOGNA att inse att vi måste göra något annat när mer blir fel.
– ÄNTLIGEN börjar människor bli MOGNA nog att vilja se och ta ansvar för sin del av skapandet av en hållbar utveckling.
– ÄNTLIGEN har vi verktyg som är utprövade och MOGNA att underlätta en omställning av den typ vi står inför.
– ÄNTLIGEN är jag MOGEN nog att utan pekfingeraktiga ambitioner åt andra lägga min pusselbit till den samlade bilden.

Tillbaka till bokhyllan