Gestaltdialog för en mänskligare värld, Mikael Curman mfl, 2010

av:

Monika Trozell, Ulrica Ambjörn, Margareta Berggren, Mikael Curman, Maya Kerouso

”Utifrån sin helhetssyn beaktar gestaltterapeuten klientens sociala omgivning och gestaltkonsulten avtäcker den kultur som styr organisationen. Båda arbetar alltid med individen i relation till omvärlden och ser dialog som vägen till medvetenhet och utveckling.

Genom att dela vår egen historia och genuint lyssna till andras berättelse ökar vi förståelsen och kunskapen om varandras olikheter och om olika kulturers påverkan på den enskildes liv. Därmed ökar också vår förmåga att påverka hur vi samspelar i organisationer och i samhället. Det ger oss möjlighet att göra mer medvetna val för våra handlingar och ökar vår förmåga att samverka och samexistera i samhället i stort.

Vi är inne i ett paradigmskifte där medvetenheten om människans möjligheter att överleva på jorden är starkt i fokus, där vi blir tvungna att ompröva våra val och handlingar både i det vardagliga och i de större frågorna i vårt samhälle, i Europa, i Världen.

Författarnas bidrag i den här antologin visar på insikt, kunskap och ett stort engagemang kring hur vi med hjälp av ett gestaltiskt perspektiv kan bidra till en bättre värld i det lilla såväl som i ett större sammanhang.”

Christel Segander
Verksamhetsledare
Gestalt Akademin i Skandinavien

Tillbaka till bokhyllan