Tillitens Makt, Barbro Curman, 2008

I boken Tillitens Makt – Mitt i armbågsvärlden gör Barbro Curman upp med en del myter kring vad som skapar framgång samtidigt som hon synliggör hållbara och långsiktiga framgångsfaktorer.

En bedömningskultur präglar stora delar av dagens arbets- och samhällsliv. Den bygger på rädsla för att misslyckas och skapar ofta ofokusering och förvirring med revirtänkande och ineffektivitet som resultat. Tillitens Makt utgör en motkraft till denna effekt, och blir helt avgörande när det gäller innovationer och annat nyskapande. Forskning visar nämligen att energin går dit vi väljer att lägga vårt fokus. Under sina många år som organisationskonsult har Barbro Curman ofta hört höga chefer tala om perioder när de arbetat i team som präglats av kreativitet och tillit. De har lika ofta sagt: ”något liknande får jag aldrig vara med om igen!” ”Det kan du visst, om du ser och förstår systematiken bakom framgångarna”, har Barbro svarat. I Tillitens Makt får vi ta del av hemligheterna bakom lönsamma och kreativa organisationer. Barbro går direkt till källan då hon intervjuat tolv mycket erfarna chefer på koncernnivå kring deras mest blomstrande perioder och vävt samman deras svar med hennes egna erfarenheter.

Tillbaka till bokhyllan